Nedbygging av natur er et hett tema. UTE følger debatten gjennom kronikker og nyhetsartikler. Vi dekker også en rekke andre temaer innen naturvern, som bygging i strandsonen og naturbasert reiseliv

Vi har også en rekke artikler om miljøvennlig og sporløs ferdsel i naturen, med tips og råd til hvordan du bør oppføre deg når du er på tur i naturen på en hensynsfull måte.

Vi kan også anbefale nettserier vår På naturens premisser, der brødrene Wegge blant annet viser hvordan man kan fikse ødelagt turutstyr.