Naturvern – nyheter og debatt

Det å sette pris på naturen og friluftsmulighetene våre er ikke noe vi kan ta for gitt. Her kan du lese mer om temaartikler naturvern og friluftsliv, og bærekraftig turisme.

Nedbygging av natur er et hett tema. UTE følger debatten gjennom kronikker og nyhetsartikler. Vi dekker også en rekke andre temaer innen naturvern, som bygging i strandsonen og naturbasert reiseliv

Vi har også en rekke artikler om miljøvennlig og sporløs ferdsel i naturen, med tips og råd til hvordan du bør oppføre deg når du er på tur i naturen på en hensynsfull måte.

Vi kan også anbefale nettserier vår På naturens premisser, der brødrene Wegge blant annet viser hvordan man kan fikse ødelagt turutstyr.

Velg tema/område
annonse
Kan man fyre bål overalt?

For mange er bål en viktig del av turen, og det finnes mange ulike måter å lage bål på. Det er imidlertid ikke lov å fyre bål når som helst. Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge, med mindre man utviser skjønn. Villmarkingen-programleder Matt Skuse synes nordmenn bruker altfor mye tid på bål.

Hvorfor er friluftsliv så stort i Norge?

Den allerede tilgjengelige naturen gjør at man kan få fine naturopplevelser uansett nivå og forutsetninger. De som vil oppleve norsk natur har en unik mulighet gjennom den særnorske allemannsretten, sammenlignet med andre land hvor man trenger tillatelser for å komme inn i nasjonalparker og bestige fjell. Samtidig medfører det noen utfordringer når turiststrømmer vil oppleve norsk natur. Dette er problemstillinger vi følger jevnlig.   

Hva er fordelen og ulempen med vindmøller?

Mange forbinder norsk natur med ro, vidsyn og store fjellområder. Samtidig blir mange av de sammenhengene naturområdene underlagt vindkraftutbygging, til stor motstand både lokalt og nasjonalt. Er vindkraft en riktig og viktig satsing for Norge, slik mange hevder? Eller er det rasering av verdifull natur som vil gjøre det vanskeligere å nå målene i Paris-avtalen? DNT og friluftsorganisasjonene har markert sin motstand mot vindkraftutbygging. Vi dro på tur til Fosen, hvor Nord-Europas største vindpark bygges. 

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen