Nei til rasering av naturen

KRONIKK: Faren for at nettopp ditt favorittområde for friluftsliv blir ødelagt av anleggsveier og gigantiske vindkraftanlegg, er trolig mye større enn du aner.

Sist oppdatert: 8. januar 2019 kl 10.16
VINDKRAFT: Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land Så godt som alle fjellområdene og kystheiområdene i Trøndelag, som ikke er vernet er blant disse analyseområdene, er  aktuelle for utbygging. Illustrasjon: Statkraft
VINDKRAFT: Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land Så godt som alle fjellområdene og kystheiområdene i Trøndelag, som ikke er vernet er blant disse analyseområdene, er aktuelle for utbygging. Illustrasjon: Statkraft
Lesetid: 4 minutter

Nina Pettersen og Frode Støre Bergrem er daglig ledere i henholdvis Nord-Trøndelag - og Trondhjems Turistforening

Myndighetene planlegger tidenes største satsing på vindkraft. I Trøndelag kommer det nå 18 vindkraftverk. Ikke nok med det! Nå er Norges Vassdrags- og Energidirektorat i gang med enda en utredning. Dette er enorme industrianlegg og de kommer over hele landet med hundrevis av turbiner på opp mot 250 meter. Det er dobbelt så høyt som Tyholttårnet! Den massive utbyggingen av norsk natur truer nå din tursti, din fjelltopp, din utsikt, din stillhet, ja alle våre friluftslivsperler som ikke har formelt vern.

LES OGSÅ: Langedalselva er verdt å bevare

Denne raseringen må stoppes. Vi redder ikke klimaet med å ødelegge naturen. I stedet for å bygge ut landbasert vindkraft viser undersøkelser at det er mer hensiktsmessig å starte med å effektivisere vannkraftturbinene og gjøre sparetiltak. Samtidig må vi satse på andre fornybare energikilder. Mer forbruk, mer produksjon og nedbygging av den dyrebare naturen vår er ikke bærekraftig.

Rundt en fjerdedel av alle vindkraftanleggene det allerede er gitt tillatelse til i Norge, ligger i Trøndelag. Det er god grunn til å frykte at vår region og vår kyst vil bli ekstra hardt rammet av den nye bølgen av konsesjoner som myndighetene ønsker å legge til rette for. På bestilling fra Olje- og energidepartementet kartlegger nemlig NVE nå hele Norges landareal for å finne de best egnede områdene for vindkraft.

NVE har satt et mål om å etablere 15-20 områder som til sammen vil være på størrelse med Fosen. Innenfor disse områdene skal det bli vesentlig enklere å få konsesjon enn utenfor. Så godt som alle fjellområdene og kystheiområdene i Trøndelag, som ikke er vernet er blant disse analyseområdene, og dermed aktuelle for utbygging.

Friluftsliv er vår største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er grunnlaget for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og ro. Naturen trues fra flere hold, blant annet av urbanisering og industriutbygging. I løpet av de siste hundre årene er andelen villmarkspreget natur gått fra 50 prosent til under 12 prosent. Ønsker vi at f remtidige generasjoner skal få oppleve det samme som oss, må vi verne om det lille som er igjen av urørt natur.

For å forstå konsekvensene av de massive inngrepene vindkraftutbygging innebærer, må man oppleve dem på nært hold. For hver vindmølle som skal bygges må det i snitt etableres 800 meter vei, stigningen på veien må være lav og for å komme igjennom terrenget må det da sprenges ut stor skjæringer. Ved hver turbin blir det laget en gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Arealbruken for å lage vindmølleparker vil være enorm. Disse naturinngrepene er irreversible.

Hva er prisen for ødelagt natur? Det sørgelige faktum er at naturen verdsettes til kroner null i slike prosesser. De som får konsesjon for å bygge et vindkraftanlegg trenger ikke å betale for å rasere friluftsområdet ved hytta di. Eller multemyra din farmor tok deg med til fra barnsben av.

LES OGSÅ: Test av vinterløpesko med pigg

«Det finnes store muligheter for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge store naturområder. Energieffektivisering- og sparing er stikkord som vi vil fremheve. Å ruste opp eksisterende vannkraftverk er et av tiltakene som bør prioriteres.»

Det finnes store muligheter for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge store naturområder. Energieffektivisering- og sparing er stikkord som vi vil fremheve. Å ruste opp eksisterende vannkraftverk er et av tiltakene som bør prioriteres. Som eksempel kan nevnes at kraftverket i Lysebotn i Rogaland økte kraftproduksjonen tilsvarende forbruket for 10.000 husstander etter oppgradering. Vi har mange eldre vannkraftverk i landet som det kan gjøres lignende tiltak på. Bruk av varmepumper, og utnyttelse av solenergi på bygninger har et stort potensiale og bør satses mer på. Vindkraft til havs vil ikke ødelegge naturen. Dette bør være et satsingsområde for Norge med sin maritime industri og kompetanse fra blant annet oljenæringen.

NVE leverer sitt forslag til rammeverk den 1. april 2019. Her inkluderes sannsynligvis flere områder i Trøndelag, og kanskje er det Barnas Naturverden i Trollheimen eller ditt favorittområde som trekker det korteste strået grunnet gunstige vindforhold. For å stå imot dette må vi stå sammen, brette opp ermene og kjempe for Trøndelag og friluftslivet vårt!

LES OGSÅ: Kronikk: Ja til vindmøller?

LES OGSÅ: Inn i syne, ute av sinn?  

Planene som er under arbeid nå er den største arealsaken i Norge noensinne, og det bør engasjere alle som har et hjerte for naturen. Ønsker du å si nei til mer rasering av trønderske fjell og kystheier og ja til å ta vare på naturen vår, kan du gå inn på Trondhjems Turistforening sine nettsider og undertegne oppropet vårt.

Vindkraft

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE er i ferd med å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

LES OGSÅKite – med vindens kraft over Hardangervidda

De siste årene er det gitt mange vindkraftkonsesjoner som ikke har blitt realisert. I noen tilfeller har prosjektene ført til betydelige konflikter. Disse erfaringene tilsier at det er behov for i noe sterkere grad å styre hvor det søkes om konsesjon.

Publisert 8. januar 2019 kl 10.16
Sist oppdatert 8. januar 2019 kl 10.16
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen