For andre er det fisket som er selve turen. Fiske gir naturinteresse og er en fin måte å koble av på, samtidig som det alltid er like spennende om det blir fangst eller ei. 

Fritidsfiske har faktisk like lang tradisjon som den norske allemannsretten, med særnorske regler. De siste årene har det blitt enda mer fokus på hva som er bærekraftig fiske, enten det er snakk om fluefiske, stangfiske eller lystring etter torsk med kajakk.