Store deler av villreinstammen oppholder seg nå nordvest på Hardangervidda. Etter oppfordring fra Miljødirektoratet har Turistforeningen satt i verk strakstiltak for å forsøke å motvirke trekket sørover.

Arbeidet gjøres for å unngå spredning av skrantesjuke og ytterligere beitepress og smittepress i områdene sør for Kvennavassdraget.