Her finner du oversikt over hvor du kan gå Via Ferrata i Norge.

Lær om hvordan en Via Ferrata fungerer, hva slags utstyr du trenger og hva som ellers skal til for å få en trygg og vellykket tur.

Ikke alle liker slike faste installasjoner i fjellet. Bygging av nye anlegg er omdiskutert flere steder.