På Geitfjellet i Snillfjord kommune klargjøres det for oppføring av 43 vindturbiner. Store lastebiler og trailere strever seg opp og ned av fjellet med utstyr og brummende motorer. For å få anleggsmaskiner og turbiner opp hit trengs det nødvendigvis veier. Mange veier. Veinettet skjærer seg gjennom landskapet som har vært her i tusenvis av år. 

Når Fosen-utbyggingen er komplett, vil området ha Europas største vindkraftpark på land. Hva gjør det med naturen vår? Og forholdet vårt til den?