Nasjonale turiststier er en tilskuddsordning for turstier som har store opplevelseskvaliteter. Felles for stiene er at de har svært mange besøkende der en betydelig andel i et normalår er internasjonale gjester.

Blant de som får penger i år finner vi turmål som Preikestolen, Trolltunga og Besseggen, men også stier som ikke har fått støtte tidligere.