I 2016 startet Klima- og miljødepartementet utviklingen av et system for å vurdere tilstanden til norske økosystemer på land og i havet. Forskere fra NINA, NMBU, SLU og UiB har vært involvert.
Den første vurderingen av økologisk tilstand i norske fjell viser at tilstanden er god. Så vidt.

– Vi havner så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, forteller Erik Framstad, seniorforsker i NINA, Norsk institutt for naturforskning, i en pressemelding.