Torsdag ettermiddag sa kommunestyret i Rauma ja til gondolbane mellom sentrum i Åndalsnes og opp fjellet Nesaksla. Gondolbanen skal bygges av private aktører, og har vært gjenstand for en heftig konflikt i kommunen. Blant annet trakk lederen for Bærekraftig reisemål i Rauma seg på grunn av konflikten.

22 representanter stemte for, 5 i mot. Debatten varte i om lag fire timer Selve gondolbanen er planlagt å stå ferdig i 2021.

– Spaden blir satt i jorda rett etter nyttår om utbyggerne får det som de vil, sier Yvonne Wold (SV), ordfører i Rauma til NRK - som selv har vært motstander av gondolen.

Det er Oddbjørn Vassli i selskapet Romsdalen AS som skal bygge gondolen. Han er naturlig nok godt fornøyd med utfallet.

– Nå har vi stresset og skaffet penger til gondolen, og fått godkjent reguleringsplanen. Gondolbanen er at av flere tiltak for å gjøre Romsdal og Åndalsnes til en sentral destinasjon for reiseliv, sier han til TV-kanalen.

Banen går altså opp Nesaksla, som er en del av traseen til ikoniske Romsdalseggen, som er en av de fineste fjellturene i landet. Motstanderne av gondolbanen mener at den legger til rette for enda flere cruiseturister på en kort visitt, uten å legge igjen penger i lokalsamfunnet.

Romsdalgondolen

  • Romsdalen AS skal bygge gondol som skal føre passasjerene opp til Nesaksla. 

  • Ønsket om gondol fra Åndalsnes sentrum opp til Aksla er ingen ny tanke. Alt i 1964 ble Romsdal Alpebane AS stiftet med det formål å bygge en slik gondol. Men verken på 60-tallet eller det neste forsøket på 90-tallet lyktes aktørene. Nåværende gondolprosjekt ble relansert i Masterplanen for reiselivet i 2013. I 2017 ble Menon Economics engasjert i 2017 til å gjøre forstudier som skulle finn ut om bygging av gondol til Aksla kunne være forretningsmessig mulig. Konklusjonen var positiv. I tillegg viser rapporten til betydelig ringvirkninger. Suksessen til Skyliften i Loen har vært til stor inspirasjon.

  • Selv om et gondolsystem er en rimeligere investering, har en i forprosjektet landet på en pendelbane, i hovedsak fordi dette gir mindre topp- /bunnstasjoner og mindre støy.

  • I besøksstrategien for Romsdalseggen som nasjonal turiststi legges det opp til en besøksvekst fra dagens knapt 50.000 til 150.000. Romsdalseggen kommer ned igjen over Aksla og Fjellstasjonen til gondolen. Gondolen kan bidra til at flere går Romsdalseggen. Via Ferrata Romsdalsstigen ender også oppe på Aksla.

  • Kilde: Forprosjektrapport - Romsdalsgondolen