Nå starter hekketida for flere millioner par fugler. Langs norskekysten finner vi hekkende sjøfugl på holmer, skjær og i fuglefjell i april. I Oslofjorden og andre steder langs kysten er mange viktige hekkeområder for sjøfugl vernet som naturreservater. 

I perioden 15. april til 15. juli er det forbudt å gå land, eller passerer nærmere enn 50 meter fra land i en rekke verneområder langs fjorden. Ferdsel kan være forbudt også i en 50-meters sone i sjøen utenfor holmer og øyer.