I dag må hytteeiere som vil bruke skuter søke kommunen om lov. Dette blir til vanlig regulert av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann, og snart skal stortinget stemme over en endring på §5c i denne forskriften.

Det er mange anledninger til å få dispensasjon fra forbudet. For eksempel kan du være fastboende med mobilitetsbehov, men den aktuelle paragrafen gjelder hytteeiere. Dersom hytta er minst to og en halv kilometer fra brøytet vei, kan kommunen gi fritak. Nå skal denne grensen bort, som går inn i rekken av politiske beslutninger i skjæringspunktet mellom hytteutbygging og naturvern. Forskere har tidligerere advart mot denne typen tiltak, blant annet langs kysten, hvor det er hardt press på strandsonen