Denne uken vedtok Stortinget en lovendring i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Nå skal det bli lettere å bruke snøskuter for å komme seg til hytta, men forslaget har møtt en del motbør fra bl.a. Norsk Friluftsliv og DNT.

Forslaget fra Senterpartiet fikk flertall med stemmene fra Frp og Arbeiderpartiet. Nå blir en grense på 2,5 kilometers avstand fra brøytet vei fjernet. Friluftsorganisasjonene har markert motstand mot forslaget, men fikk ikke gehør blant flertallet på Stortinget.