1 av 3 spurte er skeptiske til vindkraft på land

Opinion har utført en spørreundersøkelse for DNT om vindkraft og naturvern. Tallene viser at motstanden er økende.

Sist oppdatert: 9. juni 2020 kl 08.52
Per Hanasand vindkraft utbygging opnion motvind DNT
Per Hanasand er styreleder i Turistforeningen. Foto: DNT
Lesetid: 3 minutter

– DNT er ikke imot all vindkraft på land, men vi redder ikke klimaet ved å bygge ned naturen. Vi gjør dobbel skade. Derfor må Norge satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.

Da man gjennomførte en lignende undersøkelse i fjor, var andelen skeptiske til vindkraft på land 25 prosent av de spurte. Nå er andene på 34 prosent. Motstanden mot vindkraftverk i områder de spurte ofte går tur i, har økt fra 47 prosent til 57 prosent. UTE har tidligere skrevet om norske kommuners holdninger til vindkraft.

– Disse tallene viser er at folk ikke ønsker utbygging av vindindustri i verdifulle naturområder. Vi er mange som venter spent på stortingsmeldingen om vindkraft som er varslet før sommeren. Nå har regjeringen og politikerne på Stortinget en unik mulighet til å lage politikk som tar mer hensyn til natur, sier Hanasand. 

Nøkkeltall

  • Andelen negative til utbygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur er på 68 prosent. Andelen var 58 prosent i 2019.

  • Det er også blitt spurt om utbygging av vindkraftverk som medfører forstyrrelser av dyreliv. 74 prosent er helt eller delvis negative til slik utbygging.

  • Motstanden mot vindkraft på land var i 2019 sterkest i Midt-Norge (Trøndelagsfylkene og Møre & Romsdal), med 41 prosent svært eller ganske negative. I 2020 er det fremdeles Midt-Norge som er mest negative, med 44 prosent svært eller ganske negative.

  • Motstanden i region Vestlandet har økt mest, fra 28 prosent svært eller ganske negative i 2019 til 41 prosent i 2020. Av disse er 26 prosent svært negative.

  • I Nord-Norge øker motstanden kraftig, fra 20% svært eller ganske negative i 2019 til 37% i 2020.

– Vi ser at motstanden er særlig stor i de områdene som har hatt mye utbygging allerede. Når folk ser hvilke konsekvenser utbyggingen faktisk har og hvor mye natur vi mister, vokser motstanden, sier Hanasand.

Ønsker alternativer

Les også vår reportasje på tur i vindmølleland. 65 prosent av de spurte er helt eller delvis enig i at det finnes andre kilder til fornybar energi som bør prioriteres fremfor vindkraftverk på land.

 
- Hvert år forsvinner verdifulle naturområder i Norge til veier, vindkraftanlegg, kraftlinjer, hyttefelt eller andre formål. For å redusere Norges klimagassutslipp ønsker vi en større politisk satsing på energieffektivisering og sparing. Fornybar energi må bygges ut på en måte som tar mer hensyn til natur og friluftsliv enn i dag. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne skiftet, mener Per Hanasand i DNT.

Publisert 9. juni 2020 kl 08.52
Sist oppdatert 9. juni 2020 kl 08.52
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen