Korleis kan ei hyttegrend sjå ut viss ein planlegg ut frå eit mål om berekraft?

Dette spørsmålet har stått sentralt i eit prosjekt der arkitektar, hytteutviklarar, trevareleverandørar, byggfaglege rådgjevarar og forskarar har gått saman om å prosjektere framtidas hyttegrend.