Fjellski er laget for det vi gjerne ser på som den opprinnelige bruken av ski, å ta seg frem i snødekt terreng, i upreparert snø av alle slag. Sammenlignet med toppturski har fjellskia smørespenn, og det er det som gir deg feste i frasparket – kombinert med glid.  

Fjellski åpner opp for mange fine turer vinterstid, ikke minst om våren når dagene blir lengre og lysere. Noen fjellski er mest rettet mot lange viddekryssinger med pulk, mens andre modeller er mer svingvillige og orientert mot telemarkkjøring og topptur.

Vi har laget en egen forklarlig guide til fjellski, valg av fjellskistaver og forklarer ulike typer fjellskisko. I nettserien Fjellskiskolen lærer du mer om fjellskienes egenskaper.

Vil du på tur, har vi inspirasjon og konkrete turforslag til de mest populære fjellskiområdene i Norge!