Fjellski er laget for det vi gjerne ser på som den opprinnelige bruken av ski, å ta seg frem i snødekt terreng, i upreparert snø av alle slag. Noen fjellski kan brukes i løypenett og skuterspor, mens andre fjellskimodeller er mer svingvillige og orientert mot telemarkkjøring og topptur.

Her har vi samlet tester av fjellski

Vil du på fjellskitur, finner du inspirasjon og konkrete turforslag til de flere av de mest populære fjellskiområdene i Norge.