Hyttebygging i fjellet har fått økt oppmerksomhet de siste årene, i takt med at det blir mindre og mindre urørte naturområder igjen i Norge.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for natuforskning (NINA) beregnet hvor mye areal som er satt av til fritidsboliger.