Det er alltid nyttig med en oppfriskning av reglene for bål. Visste du at reglene tilknyttet bålforbudet i Norge nylig ble revidert?

Hvert år er det nye som oppdager friluftslivets gleder, og ikke alle har kjennskap til hva som er greit og ikke greit når man vil gjøre opp ild i naturen. Derfor går vi gjennom detaljene og oppfordringene fra friluftsorganisasjonene for trygg og forsvarlig bålbrenning.

Annonse

Bålforbudet gjelder for all utmark

Bålforbudet er hjemlet i norsk lov gjennom Forskrift om brannforebygging, som forvaltes av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller DSB.

Det betyr at hvis du og kameraten din nettopp har vært på tur og lurer på hva som var greit, hvor det er «innafor» og ikke å tenne opp bål, kan det være greit å huske på at forskriften ble oppdatert i 2016 til å spesifisere at forbudet gjelder all utmark, eller simpelthen «utendørs». 

Forskrift om brannforebygging §3

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Lokale forskrifter

Det er verdt å notere seg at bålforbudet er litt frynsete i kantene - det gjelder kun generelt, og kan fravikes om man viser skjønn.

Det er også logisk, tatt i betraktning vårt langstrakte land, at disse reglene også kan tilpasses lokalt. Derfor vil vi også anbefale deg å undersøke lokale anbefalinger. 

bål
GLOHAUGEN: Lite er mer samlende enn å sitte rundt et bål.

Som hovedregel har kommunen du bor i, eller skal på tur til, oppslag på sine nettsider og lignende kanaler om de har lokale anbefalinger.

Meldes det om stor skogbrannfare, kan alle som ferdes i et utmarksområde få strengt bålforbud. Husk derfor å undersøke før du drar på tur.

Merk at også grunneier er bundet av disse reglene, og en grunneier kan derfor ikke gi deg spesiell tillatelse om myndighetene på stedet ellers forbyr åpen ild.

Skjønnsvurderinger

Til slutt er det opp til deg – det er din jobb å vurdere om din bålplass «åpenbart ikke kan medføre» brannfare for omgivelsene.

Ta gode forhåndsregler, og vurdér vær og vindretning rundt deg før du tenner opp. Tenn ikke opp på svaberg eller på en måte som lager varige merker i landskapet.

Ha vann og muligheter for slokking lett tilgjengelig. Vi har lenket til to gode artikler øverst i denne teksten som gir deg gode råd, og nedenfor har vi lagt til organisasjonen Norsk Friluftsliv sin bål- og grillvettregler.

En skogbrann eller en redningsaksjon er kostbart og krever kritiske ressurser fra samfunnets beredskap.

Slik gjør du bål i fjellet  

Grill- og bålvettreglene fra Norsk Friluftsliv

1. Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller etterlater seg en del søppel. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. 2. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk og kopper hjemmefra. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær

Bruk tørre kvister du finner i skogen, unngå å gjøre skade på friske trær, som heller ikke vil brenne særlig godt.. Husk at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser, som de informerer om på sine hjemmesider.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Har du med grill, vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en flaske vann beregnet til slukking om du vet at det ikke er vann i nærheten.

6. Ta med alt avfall hjem

Forlat stedet slik du ønsker å finne det, og ta alltid med avfall og matrester hjem. Det kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter deg. 

PS: Både dopapir, tamponger og bind kan brennes på bål.