Slik er reglene for bål i naturen

Det generelle bålforbudet i Norge varer fra 15. april frem til 15. september. Men kan du de oppdaterte reglene som gjelder for å tenne bål i skog og mark?

Sist oppdatert: 8. mars 2024 kl 00.00
bål
bål
Lesetid: 3 minutter

Bål er en sentral del i manges friluftsliv, men ikke alle er like godt kjent med hvilke regler som faktisk gjelder – og når. Det er alltid nyttig med en oppfriskning av reglene for bål før tur.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbudt å gjøre opp ild i skog og mark, unntatt på godkjente ildsteder.

Primus, brenner og grill med ben eller bålpanne kan brukes hele året så lenge det utvises forsiktighet.

Ulike regler ulike steder

Grunnen til at bålforbudet i Norge kan virke litt forvirrende er at forbudet er generelt, og at det kan fravikes om man viser skjønn. Det er ganske logisk i et langstrakt og varierende land og med varierende topografi, at bålreglene kan tilpasses lokalt. 

Vi har tidligere satt søkelys på fagfolk som bekymrer seg for en viktig del av friluftskulturen går tapt, når brannmyndigheter i Norge skaper et inntrykk av at det generelle bålforbudet gjør bål i naturen ulovlig.

Vi anbefaler deg å undersøke lokale forskrifter og anbefalinger. I mange kommuner er det etablerte bålsteder eller gapahuker med bålpanner tilrettelagt for frilfuftsformål.

Kommunen der du bor, eller skal på tur til, har gjerne informasjon på sine nettsider om oppdaterte forskrifter og anbefalinger.

Hvert år mottar brannvesenet over 50.000 henvendelser som de har utrykningsplikt – og som viser seg å være falsk alarm.

Er det lov å tenne bål i nasjonalparker?

Det generelle bålforbudet gjelder også i nasjonalparker. Vis hensyn og ikke ta ved som kan være verdifullt for insekter og fugler. Bål må slokkes helt før det forlates og du må rydde etter deg. Gjøres det ikke på en forsvarlig måte, er det ulovlig.

Er det lov å tenne bål i naturreservat?

Det er ikke forbrytersk å sanke kvister til bål i et naturreservat, men det må gjøres på en måte som unngår at berg eller vegetasjon kommer til skade. Er du usikker, er det best å la være.

Naturreservat innebærer gjerne verneområder for spesielle arter, flora eller fauna, som kan ta skade av ild. Noen steder er det derfor bålforbud utover det generelle bålforbudet.

Bålforbudet gjelder for all utmark

Bålforbudet er hjemlet i norsk lov gjennom Forskrift om brannforebygging, som forvaltes av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller DSB.

Forskrift om brannforebygging §3:

• Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

• Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

• Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

• Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Vis mer
bål
GLOHAUGEN: Lite er mer samlende enn å sitte rundt et bål.

Når er det skogbrannfare?

Perioden hvor det tradisjonelt har vært størst fare for brann i vegetasjon er om våren og om sommeren. Høsten er vanligvis en våt periode, men skulle det være langvarig tørke kan det bli skogbrannfare i denne årstiden, også. Varsel om skogbrannfare sendes ut når det har vært tørt lenge.

Regn er det eneste som reduserer skogbrannfare. Er det lite nedbør og veldig tørt over tid, øker faren for skogbrann. Når det meldes det om stor skogbrannfare, kan alle som ferdes i et utmarksområde få strengt bålforbud.

Grunneier er bundet av disse reglene, og en grunneier kan derfor ikke gi deg særskilt tillatelse hvis myndighetene på stedet ellers forbyr åpen ild.

PSST: Vi har også laget en fin guide til hvordan du får fyr på bålet på en hensiktsmessig måte.

Kyststrøk på Vestlandet er mest utsatt for gress- og lyngbrannfare. Faren for skogbrann er størst i de mest skogrike områdene i landet, disse har vi på Østlandet og Sørlandet. Trær som brenner kan gi intense branner, som også kan være vanskelige å kontrollere. Det er også på Sør- og Østlandet vi har mest tordenvær. Lyn er den vanligste, naturlige årsaken til skogbranner og står for cirka én av ti branner. 

Skjønnsvurderinger

Det er til sist opp til deg å vurdere om din bålplass «åpenbart ikke kan medføre» brannfare for omgivelsene.

Gjør deg flid med bålet, ta gode forhåndsregler, vurdér vær og vindretning rundt deg før du tenner opp, og hvor stort bålet trenger å være. Lag ikke bål på svaberg eller på en måte som lager varige merker i landskapet.

Ha tilstrekkelig med vann og muligheter for slokking lett tilgjengelig.

Nedenfor finner du også organisasjonen Norsk Friluftsliv sine bål- og grillvettregler. Er du i tvil om det er trygt, er det alltid best å la være.

En skogbrann eller en redningsaksjon er kostbart og krever kritiske ressurser fra samfunnets beredskap.

Grill- og bålvettreglene fra Norsk Friluftsliv

1. Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller etterlater seg en del søppel. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. 2. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk og kopper hjemmefra. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær

Bruk tørre kvister du finner i skogen, unngå å gjøre skade på friske trær, som heller ikke vil brenne særlig godt.. Husk at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser, som de informerer om på sine hjemmesider.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Har du med grill, vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en flaske vann beregnet til slukking om du vet at det ikke er vann i nærheten.

6. Ta med alt avfall hjem

Forlat stedet slik du ønsker å finne det, og ta alltid med avfall og matrester hjem. Det kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter deg. 

PS: Både dopapir, tamponger og bind kan brennes på bål.

Publisert 15. september 2021 kl 12.02
Sist oppdatert 8. mars 2024 kl 00.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen