Det er alltid nyttig med en oppfriskning av reglene for bålbrenning. Visste du at reglene rundt bålforbud nylig ble revidert? Den pågående korona-situasjonen har medført noen ekstra anbefalinger for alle som ikke har kjennskap til hva som er greit og ikke greit når man vil gjøre opp ild i naturen. 

Her går vi gjennom detaljene, og tar med oss oppfordringene fra friluftsorganisasjonene for trygg og forsvarlig bålbrenning.