Nasjonalparklandsby – innfallsport til tre nasjonalparker

I hjertet av Norge, hvor Østlandet møter Vestlandet, ligger Lom. Administrasjonssenteret Fossbergom er et av fem tettstederi Norge som i 2008 fikk status som nasjonalparklandsby av Miljøverndepartementet.