Mange friluftsaktiviteter

Kvitingskjølen ligger i Lom. Lom omfatter storparten av det sentrale Jotunheimen. Helt siden tidlig på 1800-tallet har Jotunheimenvært fjellheimen for turisme og friluftsliv.