Memurutindene er tilgjengelig fra mange kanter. 

Fra Leirhø (2330 moh.) i nordvest til Surtningssue (2368 moh.) i sørøst går det en fjellrygg som er 15–20 km lang, og toppene langs ryggen er skilt bare av noen få skar, som alle ligger på over 2000 meters høyde. En av de høyeste toppene på denne ryggen er Store Memurutind (2364 moh.).