Eivind Eidslott er journalist, tekstforfatter, friluftsmann, firebarnsfar og forfatter av en rekke bøker. I sin faste spalte Helt ute er han muntert selvironisk på vegne av alle oss som mener #livet er best ute.