«Life is supposed to be a series of peaks and valleys. The secret is to keep the valleys from becoming Grand Canyons.»

Bernard Willams

Eg og ein tind og dalen langt der nede. Eg og himmelsjå. Eg og bekken, og vidda, og bjørkeskogen, og det vesle vatnet, og teltet like ved, eit raudt eit, ståande i graset, med ei lita grue framfor. Er det blomar der, òg? Ein ryggsekk? Ei isøks? Eg vet ikkje. Draumen er uklar. Sit eg der, med ein plan? Eg veit ikkje. Naturen rundt er i alle fall monumental.