Vinteren, og hytta, og eg, vi er her, alle tre, kan ikkje nekte for det, slik vart det, nokre kallar det timing, eg veit ikkje, og no er han her, vinteren, utanfor stoveglaset,

eg har kome til eit punkt i livet der noko av det vakraste eg veit er vinteren utanfor stoveglaset, han er kanskje ikkje sterk enno, må få meir tid på seg, nokre kallar det timing, må få ro,