Eg har fått høyre at eg er ein people's person. Det set eg pris på. Eg kjem tett på folk. Nokre fell likevel når eg skal ta dei imot. Andre vert hengjande fast når eg skal sleppe dei laus. Slik er livet. 

Ein veit aldri kven som vert ståande eller kven som går i bakken.