Hvert år er det noen steder du bør besøke i friluftsnasjonen Norge.

Destinasjoner som forteller noe om hvem du er som menneske, som gir deg et moderne image, en frisk identitet.