Før man kommer til Eliaselva er det hogd ut en trase i granskogen mot NV som man følger.

Denne bringer deg etter hvert ut i mer glissen skog. Man følger vestsiden av elva til man kommer over skoggrensa.

Derfra tar man sikte mot Salen og legger et mest mulig hensiktsmessig spor ut fra terrengformasjonene.

Vel oppe på Salen legges sporet mot ryggen opp mot toppen som følges helt opp.

Finn flere turbeskrivelser for toppturer i Troms her!

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.

  • Trygg topptur: Utrolig spennende topp med en god del mikroterreng der man virkelig får utfordret seg på de gode rutevalg. Bratthet stort sett under 30 grader.

  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge legge fornuftige og gode rutevalg. 

  • Fare: Små enkeltheng i området mellom skoggrensen og Salen med bratthet på rundt 35-40 grader. Skavler på toppryggen!! Ikke gå for langt ut mot Ø-siden.