En gjennomgang – en erfaringsbasert sjekkliste om du vil – som gjelder før start.