En gjennomgang – eller en erfaringsbasert sjekkliste om du vil – som gjelder før start.