Skredsøker – tester, artikler og nyheter

De beste skredsøkerne

Sender/mottaker, eller skredsøker som det også blir kalt, utgjør en obligatorisk del av toppturutstyret. Skal du på randotur eller kjøre på ski bratt terreng utenfor det preparerte skianlegget, bør du og turfølget ditt ha skredsøker og vite hvordan det brukes.

test av skredsøkere
TEST AV SENDER/MOTTAKER: Tindevegleder og Skikompis-forfatter Christer Lundberg Nes har vært hovedansvarlig for denne testen. Foto: Håvard Myklebust

Utviklingen av sender/mottakere går raskt fremover og de blir stadig mer brukervennlige. Skal du investere i en ny skredsøker, er rådet klart:

Kjøp nyeste generasjon av modellen, så sant den har tre antenner og muligheter for «utflagging».

Test av skredsøkere
SKREDSØKER: Sender/mottaker eller skredsøker kan være avgjørende i en skredulykke. Her er åtte modeller testet. Foto: Håvard Myklebust

De beste skredsøkerne

En sender/mottaker i all hovedsak skal hjelpe deg gjennom søket på raskest og best mulig måte. 

Mammut Barryvox S ble testvinner i vår sammenlignende test for andre gang på rad. Menyene er logiske, og du kan sette den opp etter personlige preferanser og behov.

Black Diamond Guide BT får også 10 av 10 poeng. Black Diamond har kjøpt opp selskapet Pieps og lager nå sender/mottakere under sitt eget merkenavn.

Arva Neo + har lang rekkevidde og gjør også en god jobb, men oppleves litt følsom for forstyrrelser.

Vår test er gjort praktisk utendørs og uten laboratorium, men under like vilkår. Det gjør at testresultatene kan avvike fra brukermanualer og oppgitte data fra produsentene. 

Skredsøker eller sender/mottaker?

Begrepene blir brukt om hverandre. Skredsøker er i ferd med å bli det navnet som er mest brukt i markedsføring, og om har fått et overtak på det mer trauste sender/mottaker-navnet. Men skredsøkar er litt misvisende. Det forteller at du søker etter skred, noe den ikke kan gjøre, og som heller ikke er interessant for deg som ski- eller brettkjører.

Du vil enten finne skikompisen din ved et skred, eller ønske å bli funnet så raskt som mulig om det er du som ligg under snøen. Kompisredder kunne i så fall være et mykje bedre begrep enn skredsøker. 

Sendar/mottaker er til gjengjeld ei svært presis skildring av kva denne dingsen gjer.

Du har den på send når du går, og du kan sette den på mottak når du skal lete etter noen som er tatt i skred.

I all enkelhet er sender/mottaker ein liten radio som med en viss rytme/takt sender ut et signal på en bestemt frekvens.

Det er en felles verdensfrekvens, og alle sender/mottakare over hele verden er derfor kompatible med hverandre.

Du slår sender/mottaker på send når du skal ut på tur, og du har den oppbevart på kroppen under minst eit lag klær.

Dersom det skjer en skredhendelse og du skal lete etter en skredtatt, slår du over på mottak. Når du kommer nær nok, gir den informasjon i form av avstandstall og retningspil (og eventuelt lyd) på hvor den skredtatte ligg under snøen (som vil ha sin sender/mottaker på send).

Der avstandstallet er minst, markerer du punktet med spaden og finn fram søkestanga for å fysisk finne den skredtatte før du starter å grave.

«Det at «keyless»-bilnøkkelen i lomma og ei GPS-smartklokke gav utslag med avstandstal og retningsvising var ei uventa overrasking.»

Utviklinga av sender/mottaker går raskt framover, og de blir stadig bedre og mer brukervennlige. Med unntak av en modell i denne testen har alle utflaggingsfunksjon. Nå er denne utflaggingsfunksjonen blitt imponerende bra.

Har du ein sender/mottaker som er laga med en eller to antenner, så er det svært trolig at den modellen er så gammel at det er på tide å bytte den ut, og du bør kjøpe en av de nyeste modellene på markedet.

Noen modeller har tilleggsfunksjoner utover send og mottak. Et livreddende verktøy som sender/mottaker bør ha minst mulig tilleggsfunksjonar.

En skredsøker skal i hovedsak hjelpe deg gjennom søket på raskest og best mulig måte. Tilleggsfunksjonene er derfor skildret i omtalen av modellene, men ikke vurdert i testen.

TESTVINNEREN: Barryvox S vinner testen for andre gang på rad. Foto: Håvard Myklebust
TESTVINNEREN: Barryvox S vinner testen for andre gang på rad. Foto: Håvard Myklebust

Et instrument som er sårbart for forstyrrelser

Alt som sender ut elektromagnetiske bølger, til og med magneter, kan påvirke både send- og mottak-funksjonen på ein sendar/mottakae.

Rådet er derfor å ha så lang avstand som praktisk mulig mellom sender/mottaker og andre elektriske dingser som smarttelefon, kamera, kraftige hodelykter, radio eller nødnett.

Bilnøkkel av radiotypen (key less), GPS-smartklokke og GPS-kompaktkamera har slått inn på noen av modellene i testen, slik at de for et kortere eller lengre tidsrom har vist både avstandstall og retningspil.

Hadde det ikke vært for at det skjedde i en kontrollert testsituasjon, hadde disse signalene gjort deg grundig forvirret og du ville brukt tid på å rote rundt for å forstå signalet.

Det at «keyless»-bilnøkkelen i lomma og ei GPS-smartklokke gav utslag med avstandstall og retningsvising var en uventa overraskelse.

Flomlysanlegg ved skiheis som har vært på, samt områder rundt heismotorer, har også slått inn med forstyrring på noen modeller, med både avstandstal og retningsvisning for kortere eller lengre tidsrom.

Det blir ofte rådet til unngå jakker med magnetisk lukking av lommer eller magnetisk lukking av stormklaff framfor glidelåsen.

Trolig snakker vi da om svært kraftige magneter og verst tenkelig teoretisk situasjon. I de praktiske rundene i denne testen har ikke magneter i lommeklaffar slått inn på de produktene vi har testet.

Vi gjør oppmerksom på at det i disse testene ble gjort forsøk på to ulike klesplagg fra to ulike produsenter. 

Test av Mammut Barryvox skredsøker

Mammut Barryvox, utan S, er ein nedskalert versjon av Barryvox S. Ytre mål er identiske, men den manglar dei to menyknappane på sida av sendar/mottakaren.

barryvox skredsøker
TESTET: Mammut Barryvox. Foto: Håvard Myklebust
Mammut Barryvox

Produsent: Mammut

Pris: 3599 kroner

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 35 m (opptil 70 m etter brukarmanualen)

Søkestripebredde: 70 m

Tilbake til send: Etter 4 minutt med rørslesensor 

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri. Batterikasse med lokk med plastlås

Vekt med sele: 302 g

skala
9/10

På skredsøkeren Barryvox fra Mammut opererer du med ein skyvefunksjon på toppen.

Låseknappen på send er litt plundrete å operere med hanskar, men det går i regelen greitt om ikkje hanskane er for tjukke.

Det går kjapt i ein panikkfunksjon å slå skyvebrytaren tilbake til send. I motsetning til Barryvox S kan du ikkje endre innstillingar eller funksjonar på denne modellen. 

Barryvox har moglegheit for oppdatering av programvare. Og det er positivt at det er mogleg å sjølv oppdatere programvara ved å kople seg til ein kompis sin Barryvox som har nyare versjon. Nyaste programvare per i dag er 3.2.

Bæresele

Bæreselen er identisk til Barryvox S. Det er vanleg bæresele med band over skuldra og strikk rundt livet. Det er eit stivt plastfutteral som du stikk sendar/mottakaren ned og som det er lett å ta sendar/mottakaren inn og ut av.

Det er positivt at det er ein diode som viser at sendar/mottakaren er på send også når den ligg i futteralet og som du ser når du kikar ned mot sendar/mottakaren.

Gruppesjekk

Du slår på gruppesjekk ved å trykke «flag»-knappen under oppstart. Den viser då ein enkel illustrasjon på 1 m avstand mellom deg og den du skal sjekke.

Du får varsel på skjermen om avstanden er for kort. Barryvox undersøker også sendefrekvensen til den sendar/mottakaren du sjekkar.

Får du varselmelding må ikkje denne sendar/mottakaren brukast og den må sendast inn til service eller bytast ut. Du avsluttar gruppesjekk ved å trykke på «flag»-knappen på nytt.

Søk etter ein skredtatt

I grovsøket viser Barryvox ei lita retningspil utifrå ein halvsirkel midt i skjermen og avstandstal. Du får god rettleiing fram mot finsøket. På finsøket viser skjermen ei stor fram og tilbakepil med små sidepiler og avstandstal. Gjennomfør eventuelt eit kryss-søk for å finne minste avstandstal. Du får også lydhjelp under finsøket. 

Brukarmanualen til Barryvox gir opp inntil 70 meter rekkevidde på søk. Dette er langt, og mykje lenger enn oppgitt av mange av dei andre modellane (men då oftast som oppgitt søkestripebredde).

I dei praktiske testane så har den god rekkevidde, men med variasjonar som ligg nærmare halvparten av denne oppgitte maks rekkevidda. Praktisk rekkevidde varierer frå situasjon til situasjon, og som samanlikning med dei andre modellane i testane har den variert frå midt på treet til nest best.

Søk etter fleire/utflagging

Sendar/mottakaren vil ofte hoppe litt med avstandstal før den viser deg at det er fleire skredtatte. Barryvox kan vise inntil tre skredtatte. Når du har funne minste avstandstal kan du «flagge ut» og følgje informasjonen i skjermen vidare til den neste.

I komplekse situasjonar kan den stoppe litt opp og tenke litt, og av og til går du kanskje ei litt anna rute enn du kanskje hadde planlagt i forhold til søket/situasjonen du såg for deg.

Men den har i alle testane funne og flagga ut alle skredtatte.

Redningssend/tilbake til send

Barryvox går automatisk tilbake til send etter fire minutt. Det er svært positivt at dette er knytt til ein rørslesensor slik at den ikkje går tilbake til send medan du søker eller er i aktivitet. Denne funksjonen vil gjere det mindre truleg at den går tilbake til send når den ikkje skal og dermed kan forstyrre andre i søk.

Forstyrringar

Barryvox kan ta inn forstyrringar. Den kan då vise både avstandstal og retning for eit kortare eller lengre tidsrom.

I brukarmanualen ver det vist til at du bør halde sendar/mottakaren minst 50 cm unna andre elektroniske apparat i søk og 20 cm i send. Det vert også vist til at du bør unngå magnetiske knappar og lommeknivar. Det vert tilrådd sterkt å slå av mobiltelefon under søk.

Barryvox vil automatisk redusere søkestripebredda om den fangar opp at ukjente signal er forstyrringar eller sendar/mottakarar som sender utanfor standard frekvens. Reduserer den søkestripebredda, så blir dette vist i skjermen og brukaren må ta høgde for dette i vidare søk.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

God informasjon på skjermen

God rekkevidde

MINUS

Ingen spesielle

Test av Arva Evo 5

Arvo Evo 5 er ein sender/mottaker som styrast med skyveknapp på sida som går litt diagonalt framover. Skjermen er litt liten på denne skredsøkeren, men den har godt baklys som blir slått på automatisk.

Arva Evo 5
TEST AV SKREDSØKERE: Arva Evo 5 er ein liten og kompakt sender/mottakar. Foto: Håvard Myklebust
Arva Evo 5

Pris: 3499 kroner (399,- for sele)

Produsent: Arva

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 25 m

Søkestripebredde: 50 m

Tilbake til send: 8 minutt

Strømforsyning: 1 AA alkalisk batteri. Batterikasse med lokk med plastlås

Vekt med sele: 251 g

Arva Equipment

skala
7/10

«Flag»-knappen er lett synleg framme på sendar/mottakaren Arva Evo 5.

Det er ein integrert knapp på sjølve skyveknappen som låser på send og som må haldast inne når du skyv til mottak eller av.

Denne skredsøkaren er grei å bruke, sjølv med hanskar på. For å slå av må ein skyve knappen i av-posisjon, og bekrefte med å trykke «flag»-knappen.

Det er uvanleg er at den brukar berre eitt AA-batteri. Det gjer den lettare og litt meir kompakt.

Men du må nok rekne med å skifte batteri oftare, utan at det treng å bli meir kostbart, sidan du skiftar eitt batteri i gangen i staden for tre som er vanlegare.

Arvo Evo 5 blir levert med midjebelte og er i ein storleik som er fin å ha i ei lomme. Eit godt råd er å lese avsnittet om fare for forbrukarfeil om ein vel denne måten å bære den på. 

Bæresele

Bæresele vert seld som ekstrautstyr. Bæreselen er grei, men det er ikkje elastikk rundt livet og det er litt stive band over skuldra. Sendar/mottakaren passer greitt i futteralet av kraftig stoff.

Det er dessverre inga diode som viser at den er slått på når den ligg i futteralet. Skyve og låseknappen glir lett og det er litt for lett å slå sendar/mottakaren uforvarande på når ein skal skyve sendar/mottakaren inn i futteralet for oppbevaring etter bruk.

Gruppesjekk

Du slår på gruppesjekk ved å trykke «flag»-knappen ein gang under oppstart. Og du får eit gruppesjekk symbol på skjermen. På gruppesjekk tar Evo 5 også ein frekvenssjekk og kvitterer med NO om det er feil på sendar/mottakaren du sjekkar. Trykk «flag»-knappen for å avslutte gruppe-sjekk.

Søk etter ein skredtatt

Frå grovsøk og inn til finsøk viser Evo5 vegen med avstandstal og retningspil. Går du feil veg, har den eit lydsignal og eit eige symbol på skjermen.

På finsøket får du ikkje lenger retningspil og du skal foreta søk i eit kryssmønster.

Arvo Evo 5 har ein god og intuitiv lydhjelp for å finne den minste avstanden til den skredtatte (altså sendar/mottakaren under snøen) under finsøket. 

Søk etter fleire/utflagging

Skjermen viser inntil tre skredtatte og plussteikn om det er endå fleire. I søk kan du oppleve at avstandstalet hoppar opp og ned på litt avstand og at det tek litt tid før den viser fleire skredtatte.

Etter kvart som du kjem innanfor rekkevidde, låser den seg på ein av dei skredtatte og viser heilt greitt vegen dit. Når du kjem nærmare enn 3 meter dukkar «flag» symbolet opp på skjermen.

Gjennomfør finsøket og marker punktet med minste avstandstal før du trykker «flag»-knappen. Du får då retning og avstand til den neste skredtatte.

Evo5 gjer ein god jobb med fleire skredtatte og klarar å «flagge ut» i alle testforsøk. I nokre situasjonar tar den ei lita ekstrarunde for å vise ein annan veg til neste skredtatte.

Dette vert opplevd rart om du har ei forståing for skredhendelsen og ein plan for søket ditt, men utan unntak kom eg likevel fram til den neste skredtatte og kunne «flagge ut» denne også. At dette kan skje varslast det også om i brukarmanualen, men med litt annleis formulering.

Redningssend/tilbake til send

Tilbake til send er ei fast innstilling. Når den pip etter 8 minutt må du kvittere med «flag»-knappen. Det er synd at ein ikkje kan programmere denne funksjonen, eller at den aller helst er knytt til ein rørslesensor.

No går den tilbake til send etter åtte minutt, uansett situasjon og forhold. Åtte minutt er veldig lenge om du blir gravlagt i eit eventuelt etterskred.

Sjølv om den varslar før den går tilbake til send, skjer det relativt ofte under øving at folk ikkje skjønar kvifor, eller får med seg varselet. Når sendar/mottakaren først går over på send, vert det ofte ein forstyrrande faktor i søket.

Forstyrringar

Evo 5 er sensitiv for elektroniske forstyrringar. At den er ivrig på å finne og påvise signal kan vere bra for å få auka rekkevidde, men ulempa er at den fort fangar inn naudnett, smarttelefonar og andre tekniske dingsar.

Følg brukarmanualen og ha så lang avstand mellom elektriske apparat som praktisk mogleg. Dersom Evo 5 merkar langvarige forstyrringar går den automatisk ned til 20 meter søkestripebreidde. Det blir vist i displayet og du må tilpasse deg dette i det vidare søket.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

Liten og lett

God lydhjelp på finsøket

MINUS

Kort rekkevidde

Følsom for forstyrringar

Test av Arva Axio

Arva Axio er ein litt uvanleg skredsøkar i det at den eine antenna er lagt på sida av sendar/mottakaren, og du vippar antenna ned for å slå den på mottak/søk.

Arva Axio skredsøker
TESTET: Arva Axio. Foto: Håvard Myklebust
Arva Axio

Pris: 4999 kroner

Produsent: Arva

Rekkevidde som halvpart av søkestripebredde: 30m  

Søkestripebredde: 60 m

Tilbake til send: Innstilling på 2, 4 eller 8 minutt. Tilbake til send er også knytt til rørslesensor

Strømforsyning: 4 alkaliske AAA batteri. Batterikasse med plastlås

Vekt med sele: 358 g

Arva

skala
8/10

Axio har ein av/på-knapp på eine sida.

Flag-knappen under skjermen er også ei «joystick» som du kan bla opp/ned og sidevegs i menyar eller mellom symbol på ulike skredtatte.

Det er fleire menyval som du kan velje mellom for å få eit oppsett som passar best til din bruk. Den har også 3,5mm jack uttak til hovudtelefonar for å hjelpe i eit analogt lyd søk.

Axio er god å opere med hanskar sidan det er lett å vippe ned antenna for å veksle mellom mottak og send, og «flag»-knappen stikk litt opp og er grei å kjenne og handtere.

Bæresele

Ein brei og god webbing går over skuldra, og det er ein kraftig strikk rundt brystet. Sendar/mottakaren ligg på tvers, og du ser rett ned på av/på knappen som blinkar med ei diode når den er på send.

Gruppesjekk

Gruppesjekk ved oppstart gjer du ved å vippe ned antenna medan spørsmål om gruppesjekk står på skjermen. Du kan også fjerne den du sjekkar ved å bruke «flag»-knappen og gå vidare til neste.

Søk etter ein skredtatt

I grovsøket viser Axio avstandstal og retningspil. Går du feil veg får du ein u-sving alarm og du må snu 180 grader og følgje med på om avstandstalet blir mindre. På finsøket forsvinn retningspila og du må gjennomføre eit kryss-søk. Det er god lydhjelp på finsøket.

Du kan også gå over i analog søk når du under søk trykker på av/på knappen og bekreftar med «flag»-knappen. 

Søk etter fleire/utflagging

Ved fleire skredtatte kan avstandstalet hoppe litt medan du går. Etter kvart som du kjem nærmar viser Axio personsymbol for talet på skredtatte. Axio kan telle og vise inntil 5 unike skredtatte eller + for fleire.

Når du har det minste avstandstalet, kan du flagge ut og få retningsvisning og avstandstal til neste.

I nokre komplekse situasjonar kan du bli bedt om å gå litt annleis enn kva du kanskje sjølv har planlagt i forhold til eit søk om du har ei forventning til korleis du skal søke.

Dette står også i brukarmanualen men med litt annleis formulering. I testane har den funne og «flagga ut» alle skredtatte.

Redningssend/tilbake til send

Du kan i menyen velje om Axio skal gå tilbake til send etter 2, 4 eller 8 minutt. Tilbake til send er også knytt mot ein rørslesensor. 

Forstyrringar

Axio kan ta inn forstyrringar. Den kan då vise både avstandstal og retning for eit kortare eller lengre tidsrom.

Brukarmanualen viser også til fleire kilde til forstyrringar. I søk bør alle elektroniske apparat vere minst 50 cm vekke.

I send minimum 20 cm vekk. Brukarmanualen tilrår å slå av alle digitale telefonar og radioar under den aktive søkefasen. Alle samtalar bør gjerast minst 25 m vekke frå personen som utfører søket.

Som eit menyval kan Axio bli sett opp til å automatisk redusere søkestripebredda til 25 meter ved forstyrringar.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

God oversikt over fleire skredtatte

God lydhjelp på finsøk

MINUS

Følsam for forstyrringar

Litt tung

Test av Black Diamond Recon BT

Black Diamond har kjøpt opp Pieps og marknadsfører no sendar/mottakarane under eige merke. Vi testa skredsøkaren deira Black Diamond Recon BT.

Black Diamond Recon BT
TESTET: Black Diamond Recon BT. Foto: Håvard Myklebust
Black Diamond Recon BT

Pris: 3699 kroner

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 30m  (Maksimal rekkevidde 60 m etter brukarmanualen)

Søkestripebredde: 60 m

Tilbake til send: Berre etter oppsett i Pieps app’en

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri, evt bruk av Litiumbatteri må bekreftast i Pieps app’en. 

Vekt med sele: 302 g

Produsent: Black Diamond

skala
9/10

Dei nye Black Diamond-sendar/mottakarane har fått litt anna design og ny farge. Men det er relativt lett å kjenne dei igjen mot dei gamle Pieps-modellane.

Recon tilsvarar då Pieps sport og Guide tilsvarar Pieps DSP Pro.

Designet er litt firkanta, med avrunda hjørne. Batterikassa byggar litt ut og gir den eit litt meir kantete preg.

Sendar/mottakaren vert operert med skyvefunksjon på sida og med ei fjørbelasta låsemekanisme når den står i send-posisjon. Under skjermen er «flag»-knappen synleg.

Skjermen har automatisk baklys som kjem på i mørket. Men dette lyset burde vore sterkare.

BT står for Bluetooth og sendar/mottakaren kan settast opp og styrast gjennom eigen Pieps app på smarttelefon.

Brukarmanualen som følgjer med er kortfatta og du bør laste ned full brukarmanual på nett og gjerne installere app på smarttelefonen.

Bæresele

Her følger det med eit solid futteral som vernar sendar/mottakaren. Webbingsele over skuldra med integrert strikk til sendar/mottakaren.

Webbing er meir behageleg over skuldra enn berre band, men for enkelte, som underteikna, er webbinga litt for kort, før den går over til vanleg band.

På meg kom justeringa til bandet rundt livet akkurat innanfor sekkeområdet på ryggen  og vil nok gnage over tid med ryggsekk.

Diode viser at sendaren er på send og er synleg gjennom futteralet. Minus er at den blinkande dioden blir vist gjennom eit vindu på nedsida av futteralet og dermed ser du den ikkje når den heng på brystet og du må vri litt på futteralet for å sjå dioden.

Gruppesjekk

Gruppesjekken sjekkar signalstyrke og frekvens. Under oppstart held du inne «flag»-knappen for å vere i gruppesjekk. Slepp du «flag»-knappen går den tilbake til send. At du fysisk må halde inne «flag»-knappen for å vere i gruppesjekk er for så vidt ein bra patent.

Men knappen er relativt flat og gir lite respons det er difor tungt å halde den inne over tid. Dette er same patenten som på Pieps Sport, men der fungerte det mykje betre for «flag»-knappen var meir oppbygd og lettare å halde inne.

Søk etter ein skredtatt

I grovsøket viser Recon godt vegen med avstandstal og retningspil. Den har ikkje u-sving alarm eller symbol. Men viser raskt at avstandstalet aukar og du må dermed sjølv forstå at du må snu og gå tilbake der avstandstalet minkar. På finsøket forsvinn retningspila og du tar eit kryss-søk for å finne det minste avstandstalet

Søk etter fleire/utflagging

Recon kan hoppe litt i avstandstalet inntil du kjem nærmare og den viser fleire skredtatte på skjermen. Recon viser inntil tre skredtatte og evt fleire enn tre blir vist med … – prikk-prikk-prikk – på skjermen.

Utflagging fungerer bra, og den viser veg til neste skredtatte. I eit par komplekse situasjonar gjekk eg litt lenger enn strengt tatt naudsynt. Og berre med eitt unntak har den flagga alle skredtatte i alle situasjonane. Då eg repeterte denne situasjonen klarte den det utan feil.

Redningssend/tilbake til send

Som standard er denne funksjonen deaktivert. Men ein kan slå den på i Pieps app’en og er då både tid- og rørslestyrt

Forstyrringar

Black Diamond Recon viser ikkje forstyrringar frå naudnett, smarttelefonar mm.

Dette er eit stort konkurransefortrinn for denne sendar/mottakaren. Det er likevel viktig å ver klar over at forstyrringar kan gå ut over kvaliteten i søket og ein bør likevel halde all anna elektronikk så langt unna som praktisk mogleg.

Men om du kjem nær anna elektronikk vil det altså ikkje bli vist avstandstal og pilar som hos dei andre modellane eg har testa. I brukarmanualen vert det tilrådd å ha minimum 50 cm avstand til elektroniske apparat i søk og 20 cm i send-posisjon.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

Viser ikkje forstyrring

Rask

MINUS

Svakt baklys

Skyveknappen

Test av Mammut Barryvox S

Mammut Barryvox S er ein avansert sendar/mottakar med mange menyval og innstillingar. Det følgjer med ein brukarmanual, men du burde laste ned full brukarmanual på heimesida til Mammut.

Mammut Barryvox S
TESTET: Mammut Barryvox S. Foto: Håvard Myklebust
UTE_best_i_test
Mammut Barryvox S

Pris: 4699 kroner

Produsent: Mammut

Nett: mammut.com

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 35 m (Opptil 100 m rekkevidde i analog innstilling etter brukarmanualen)

Søkestripebredde: 70 m

Tilbake til send: Etter menyval og eigen redningssend funksjon

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri eller litiumbatteri. Batterikasse med lokk med plastlås

Vekt med sele: 302 g

skala
10/10

Mammut Barryvox S har ein skyvefunksjon på toppen. Låseknappen på send er litt plundrete å operere med hanskar, men det går greitt om ikkje hanskane er for tjukke.

Den går kjapt i ein panikkfunksjon å slå skyvebrytaren tilbake til send. «Flag»-knappen er godt synleg nede til venstre, og to knappar på sida for menyar og val.

Gjennom relativt logiske menyar kan du sette opp Barryvox S etter personlege referansar og behov. Du kan mellom anna sett den opp til å vere digital (automatisk) eller digital og analog (gir analog lyd i tillegg). 

Du kan også velje mellom ulike oppsett på visuell informasjon under søk, og aktivere tilleggsfunksjonar i gruppesjekk.

Barryvox S har forstått at ein skjerm kan nyttast til meir enn berre å vise symbol, avstandstal og retningspilar.

Den har eit stort konkurransefortrinn i det at den viser gode informative illustrasjonar under søk, gruppesjekk og punktsøk. Du kan også legge inn namn og kontaktinformasjon. Barryvox S kan oppdaterast med programvare.

Det er positivt at det er mogleg å sjølv oppdatere denne ved å kople seg til ein kompis sin Barryvox S som har nyare versjon. 

Bæresele

Det er vanleg bæresele med band over skuldra og strikk rundt livet. Det er eit stivt plastfutteral som du stikk sendar/mottakaren ned og som det er lett å ta sendar/mottakaren inn og ut av.

Det er positivt at det er ein diode som viser at den er på send også når den ligg i futteralet og som du ser når du kikar ned mot sendar/mottakaren.

Gruppesjekk

Du slår på gruppesjekk ved å trykke «flag»-knappen under oppstart. Du får god illustrasjon på korleis du kan organisere gruppa på gjennomføring av gruppesjekken.

Gruppesjekk avsluttast ved å trykke på «flag»-knappen på nytt. I menyinnstillinga kan du også velje gruppesjekk for snøskuter eller ein meir avansert «pro-sjekk»

Søk etter ein skredtatt

Barryvox S har god visuell vegleiing med pil og avstandstal på grovsøk. Går du feil veg, kjem det opp eit tydeleg U-sving-symbol. Snu 180 grader og følg med på avstandstal og retningspil. 

På finsøket kjem fleire piler som gir god rettleiing i tillegg til avstandstalet. I fleire tilfelle viser den også kva side du skal gå til så du slepp å ta eit fullstendig kryss-søk for å finne minste avstandstal.

Når du får minste avstandstal, dukkar det opp eit informativt bilde på skjermen av spiralsøket du no må gjere med søkestanga. Her er også fleire lyd-val. For avanserte brukarar kan søkestripebredda utvidast som analogt søk i «pro»-modus.

Søk etter fleire/utflagging

Barryvox S kan hoppe litt med avstandstala før den viser symbol med fleire skredtatte. I komplekse situasjonar kan hjelpepilene på finsøket vere litt forvirrande, då avstandstalet tel ned når du går rett veg, medan retningspila «heng litt igjen» og peikar andre vegen.

Dette er riset bak spegelen fordi retningspila ofte fungerer på finsøket og er då eit imponerande godt hjelpemiddel. Men når du kjem til ein situasjon der retningspila «heng igjen» vert det ein liten bøyg å oversjå denne tekniske hjelpa.

I desse tilfella må du s vite at avstandstalet trumfar retningspila, og gå etter minste avstandstal. Sendar/mottakaren kan då bli opplevd som litt tregare.

Ofte har Barryvox S vist pil rett til neste skredtatte ved utflagging, men av og til har eg måtte ta ei lita ekstrarunde før den har vist rett veg igjen. 

Redningssend/tilbake til send

Barryvox S er avansert og har fleire innstillingar for dette. Fabrikkinnstillinga er at den går tilbake til send etter 4 minutt. Den har også eit redningssend modus der redningsmannskap som ikkje søker kan sette sendar/mottakaren på vent.

I denne innstillinga vil den verken søke eller sende signal. Dersom det går eit etterskred og du blir liggande stille vil Barryvox S automatisk gå over på send slik at det skal vere mogleg å finn deg.

Forstyrringar

Barryvox S er mottakeleg for forstyrringar. Den kan då vise både avstandstal og retning for eit kortare eller lengre tidsrom. I brukarmanualen tilrår produsenten at du skal ha minst 50 cm avstand frå forstyrrande gjenstandar under søk.

Det vert også tilrådd sterkt å slå av mobiltelefonar. Under send vert du tilrådd å ha minst 20 cm avstand til andre elektroniske gjenstandar.

Ein avansert/erfaren brukar kan handtere forstyrringar på Barryvox S på fleire måtar, anten ved å redusere søkestripebredda (manuelt eller automatisk) eller ved å velje å kombinere både digitalt og analog søk. 

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

God informasjon på skjermen

Mange moglegheiter for personleg tilpassing

God rekkevidde

MINUS

Ingen spesielle

Test av BCA Tracker 3

BCA Tracker 3 er ein heilt svart og litt firkanta sendar/mottakar utan synleg skjerm. Du operer sendar/mottakaren med eit hjul på toppen.

BCA Tracker 3 skredsøker
Test av skredsøker: BCA Tracker 3. Foto: Håvard Myklebust
BCA Tracker 3

Pris: 2999 kroner

Rekkevidde som halvpart av  søkestripebredde: 25 m

Søkestripebredde: 50 m

Tilbake til send: Berre ved å halde inne «option»-knappen ved oppstart.

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri. Batterikasse med lokk med skru.

Vekt med sele: 313 g

Leverandør: Backcountry Access (BCA)

skala
7/10

BCA Tracker 3 har vore på marknaden no ei stund og det har vore nokre software-oppdateringar på modellen.

Det kunne ein gjere sjølv på ei datamaskin med internettilgang og via kabel. Men til denne sesongen har BCA fjerna sida med software-oppdateringar for Tracker 3.

Den har ein litt liten låsefunksjonen på hjulet når du skal opere den med hanskar.  Når du slår den på eller skiftar modus kvitterer den med digitale lydar som minner mest om lydsporet til Star Wars. 

Bæresele

Her følger det med vanleg bæresele med reimar rundt skuldra og strikk rundt livet. Litt kraftig stoff utgjer hylster til sendar/mottakaren. Det er positivt at Tracker 3 har ein diode som blinkar når den står på send og at du ser denne når sendar/mottakaren ligg i futteralet.

Gruppesjekk

Tracker 3 har ikkje eigen gruppesjekkfunksjon. Sett sendar/mottakaren på søk og gjennomfør vanleg gruppesjekk der deltakarane står minimum 3 meter frå kvarandre og med ca avstand på 1 meter til den du skal sjekke ut.

Søk etter ein skredtatt

Tracker 3 viser veg med lysande pildiodar som retningsvisning og avstandstal på grovsøket. Den oppdaterer seg raskt og viser godt veg. På finsøket forsvinn retningsvisninga og du får berre avstandstal og du gjennomfører då eit kryss-søk.

Den er rask og søk etter ein er veldig enkelt.

Søk etter fleire/utflagging

Dersom det er fleire skredtatte vil avstandstalet hoppe på grovsøket. Etter kvart som du kjem nærmare vil det kome eit symbol på to personar.

Dersom det er klamme på kvar side av dei to personane er dei skredtatte innanfor seks meter av kvarandre.

Viser symbolet to personar og eit plussteikn er det fleire enn to skredtatte innanfor rekkevidde. Er det klamme rundt personane og eit plussteikn, er det fleire skredtatte innanfor seks meter.

Tracker 3 vil låse seg på det sterkaste signalet og føre deg til denne skredtatte. Skal du fortsette å søke kan du gjere dette ved anten å trykke ein gang på «option»-knappen for å gå til «Signal Supression».

Då ser sendar/mottakaren vekk i frå det sterkaste signalet og du kan gå vidare til det neste. Eller du kan halde inne «option»-knappen for «Big Picture» for å vise alle signal som sendar/mottakaren får inn.

Slepp du «option»-knappen går du tilbake til vanleg søk. Desse to innstillingane er til hjelp på enkle situasjonar. I meir komplekse situasjonar kan det vere vanskeleg å forstå og vere sikker på at ein har funne alle dei skredtatte.

Dersom «signal supression» eller «big picture» innstillingane ikkje hjelper deg bør du gå over til eit mikrosøkemønster. Tracker 3 er rask og gjer ein god jobb i mikrosøkemønster om du har trena på og kan dette søket.

Redningssend/tilbake til send

Tracker 3 går ikkje automatisk tilbake til send. Denne funksjonen «auto revert mode» må du slå på kvar gang du startar opp sendar/mottakaren ved at du held inne «option»-knappen til høgre på sendar/mottakaren.

Når du har slått på tilbake til send funksjonen går Tracker 3 tilbake til send etter 1 minutt. Etter brukarmanualen kan det verke som om denne funksjonen er knytt til ein rørslesensor om du blir liggande i ro, eller etter 5 minutt om du ikkje kvitterer for å fortsette å vere i søk.

Men for den Tracker 3 som eg hadde tilgjengeleg i dette tidsrommet gikk den tilbake til send etter 1 minutt uavhengig av om den var i ro eller ikkje. Du må kvittere med «option»-knappen for å fortsette å søke.

Forstyrringar

Tracker 3 kan ta inn forstyrringar. Den kan då vise både avstandstal og retning, men alltid berre for eit kortare tidsrom. Fjernar du deg frå forstyrringa, så er den relativt rask til å slutte å gi feil informasjon.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

Rask

God til å finne ein eller to skredtatte

Signal suppression

MINUS

Manglar gruppesjekkfunksjon

Manglar flagg-funksjon på fleire skredtatte

Tungvint å handtere eller hugse automatisk tilbake til send når du slår den på

Stjernekrig-lyd ved oppstart

Test av Arva Neo+

Arva Neo + er ein brukervennlig skredsøker med lang rekkevidde.

Arva Neo+
Arva Neo+
UTE_mest_for_pengene
Arva Neo+

Produsent: Arva

Pris: 3999 kroner

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 35 m

Søkestripebredde: 70 m

Tilbake til send: 8 programval på 2, 4 eller 8min

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri. Batterikasse med lokk med skrue

Vekt med sele: 383 g

skala
7/10

Sendar/mottakaren Arva Neo+ har ein eigen av og på-vridar på eine sida og ein skiftar mellom sending og mottak med skyveknapp på den andre sida.

Denne skyveknappen går kjapt å slå tilbake til send som panikkfunksjon ved etterskred- «Flag»-knappen er godt synleg under skjermen. Og skjermen har godt baklys som kjem automatisk ved behov.

Bæresele

Bæreselen er komfortabel pustande webbing over skuldra og strikk rundt livet. Pustande webbing over skuldra er eit stort pluss.

Dessverre er det vrient å tilpasse innfestinga av skulderstroppa utan at «plastkoplinga» til strikken kjem under ryggsekken og gneg.

Sidan strikken ligg i ei lukka slynge, vert strikken for kort rundt livet når eg skyver plastkoplinga vekk frå området under ryggsekken.

Ved jamn bruk er løysinga å klippe av strikken/eller smette den ut av plastkoplinga til skulderstroppa for å få den vekk frå gnaging, og lang nok strikk rundt brystet.

Bæreselen har eit solid plastfutteral til å oppbevare sendar/mottakaren i. Det er ei holrom i plasten til av/på knappen slik at sendar/mottakaren berre kan gå heilt ned i plastfutteralet når den er slått på.

Det er ein smart patent. Det er litt uvanleg at skjermen skal vende utover sidan dei aller fleste andre modellane på marknaden vil ha skjermen innover mot kroppen for å beskytte skjermen mot skade. 

Det er ingen diode som viser at den er slått på når den ligg i selen, men sidan skjermen peikar utover er det relativt lett å vippe litt på den for å sjekke skjermen.

Det er eit stor minus at sendar/mottakaren sitt for godt fast i plastfutteralet. Det er vanskeleg å ta den ut for å slå den av og på eller gå i mottak.

Du kan vri sendar/mottakaren bitte litt i plastfutteralet og dermed få fri bane til skyve knappen til mottak. Men då må du også opne plastklipset til bryststrikken så du får arbeidsrom med sendar/mottakaren framføre brystet til søket.

Det er meir plundrete enn å ta sendar/mottakaren ut av plastfutteralet. Paradokset er at sjølve sendar/mottakaren er den enklaste å operer med hanskar, men at ein ofte må ta av hanskane får å få den ut av futteralet.

Gruppesjekk

Neo+ har gruppesjekk med frekvenskontroll. Trykk «flag»-knappen under oppstart for å aktivere gruppesjekk. Er det feil på sender/mottakaren du testar får du eit dobbelt pip og «Er» i skjermen og eit tal. Avslutt gruppesjekk med å trykke «flag»-knappen igjen.

Søk etter ein skredtatt

Neo+ har lang rekkevidde og gjer ein god jobb når du leitar etter ein skredtatt. Den viser avstandstal og retning i skjermen. Dersom du går feil veg vil det komme eit varsel og skjermen viser to strekar side om side og pila viser mot deg.

Snu 180 grader og følg med på om avstandstalet minkar og følg pila. Ved finsøket forsvinner retningspila og du får avstandstalet i midten med små pilar i 4 retningar som illustrere at du skal søke i eit kryssmønster. På finsøket har Neo+ god lydhjelp for å finne den minste avstanden. 

Søk etter fleire/utflagging

I ein situasjon med fleire skredtatte vil Neo+ ofte hoppe litt i avstandstalet, men etter kvart som den identifiserer fleire skredtatte vert dette vist i skjermen. Opp til tre ulike skredtatte blir vist, og eit + teikn om det er fleire enn tre.

Når du kjem nærmare enn tre meter vil eit flag symbol blinke i skjermen, finn og marker minste avstandstal og trykk «flag»-knappen. Neo+ flaggar ut alle skredtatte i dei situasjonane eg har testa.

I nokre vanskelege situasjonar har eg av og til gått litt lenger og fått beskjed om å snu. Men den har alltid påvist og funne alle. At Neo+ i komplekse situasjonar kan få utfordringar med å analysere og at du då bør prøve å gå ein annan veg står også omtalt i brukarmanualen. 

Redningssend/tilbake til send

Automatisk tilbake til send er eit menyval på 2/4 eller 8 min. 4 minutt er fabrikkinnstilling og den gir frå seg ein alarm og du må trykke «flag» knappen for å fortsette å vere i mottak. Det er bra at det er menyval på tid, men synd at tilbake til send funksjonen ikkje er knytt til ein rørslesensor.

Forstyrringar

Neo+ kan ta inn forstyrringar, og den kan vise både avstandstal og retning for eit kortare eller lengre tidsrom. Dette står også presisert i brukarmanualen til Evo+.

Der står det ei tilråding om minimum 50cm frå alle metalliske og elektroniske einingar i mottak. I praksis betyr dette at du bør ha så lang avstand som praktisk mogleg til smarttelefon, naudnett mm.

For erfarne brukarar kan ein sette opp Evo+ til å redusere søkestripebredda ved forstyrringar. Brukar må då ta omsyn til redusert rekkevidde i forhold til kva område som faktisk vert søkt gjennom.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

God å operere med hanskar

God rekkevidde

God lydhjelp

MINUS

Vanskeleg å få ut av futteralet

Følsam for forstyrringar

Test av Black Diamond Guide BT

Black Diamond har kjøpt opp Pieps og marknadsfører no sendar/mottakarane under eige merke. Vi har testa sender/mottakaren Black Diamond Guide BT.

test av Black Diamond Guide BT
TESTET: Black Diamond Guide BT. Foto: Håvard Myklebust
Black Diamond Guide BT

Veil. pris: 4899 kroner

Rekkevidde som halvpart av 

søkestripebredde: 30 m 

(Maksimal rekkevidde: 60 m etter brukarmanualen)

Søkestripebredde: 60 m

Tilbake til send: Berre etter oppsett i Pieps app’en

Strømforsyning: 3 AAA alkaliske batteri, evt bruk av Litiumbatteri må bekreftast i Pieps app’en. Batterikasse med lokk med skru.

Vekt med sele: 304 g

Produsent: Black Diamond

skala
10/10

Nye Black Diamond Guide BT har fått litt anna design og ny farge, men det er relativt lett å kjenne dei igjen mot dei gamle Pieps-modellane. Recon tilsvarar då Pieps sport og Guide tilsvarar Pieps DSP Pro.

Designet er litt firkanta, med avrunda hjørne. Sendar/mottakaren vert operert med skyvefunksjon på sida og med ei fjørbelasta låsemekanisme når den står i send innstillinga.

Under skjermen ligg knapp for «flagg» og ein «scann» knapp. Scann funksjonen er unik for denne modellen og svært bra. BT står for Bluetooth og sendar/mottakaren kan settast opp og styrast gjennom eigen app på smarttelefon.

Der Barryvox S har satsa på informasjon gjennom skjermen, kan det verke som Black Diamond satsar på brukarrettleiing, innstilling og informasjon gjennom app på smarttelefonen.

Brukarmanualen er svært kortfatta og du bør laste ned full manual på nett, samt installere Pieps-app. Guide har også TX600-modus – ein minisendar som sender på ein annan frekvens enn dei vanlege sendar/mottakarane.

Fordelen er at du til dømes kan sette ein TX600 minisendar på ein redningshund. Sidan den ikkje sender på same frekvens vil ikkje sendaren på hunden forstyrre det vanlege søket. Skulle det gå eit etterskred har du moglegheit til å søke etter hunden på denne andre frekvensen.

Bæresele

Solid futteral som beskyttar sendar/mottakarane. Band med webbing over skuldra med integrert strikk til sendar/mottakaren. Webbing er meir behageleg over skuldra enn berre band, men kan for enkelte vere litt for kort før den går over til vanleg band.

På meg kom dessverre justeringa til bandet rundt livet akkurat innanfor sekkeområdet på ryggen og vil nok gnage over tid med ryggsekk. Diode viser at sendaren er på send og er synleg gjennom futteralet.

Minus er at den blinkande dioden blir vist gjennom eit vindu på nedsida av futteralet og dermed ser du den ikkje når den heng på brystet ,men må vri litt. 

Gruppesjekk

Under oppstart held du inne «flag»-knappen for å vere i gruppesjekk. Slepp du «flag»-knappen går den tilbake til send. At du fysisk må holde inne «flag»-knappen for å vere i gruppesjekk er for så vidt bra, men knappen er relativt flat og gir lite respons det er difor tungt å halde den inne over tid.

Dette er same patenten som på Pieps DSP Pro, men der fungerte det mykje betre for «flag»-knappen var meir oppbygd og dermed lettare å halde inne gjennom gruppesjekken.

Du kan også velje å nytte utvida gruppesjekk ved å halde nede «scan»-knappen i staden for «flag». Då sjekkar den enda grundigare frekvens/pulse og periode på den andre sendar/mottakaren i kameratsjekken.

Søk etter ein skredtatt

Når du kjem frå signalsøk og får inn første stabile signal så vibrerer sendar/mottakaren. Ein veldig bra funksjon! I grovsøket viser Guide veg med retningspiler og avstandstal.

Den har ikkje u-sving alarm eller symbol, men viser raskt at avstandstalet aukar og du må dermed sjølv forstå at du må snu og gå tilbake der avstandstalet minkar. På finsøket forsvinn retningspila og du tar eit kryss-søk for å finne det minste avstandstalet.

Søk etter fleire/utflagging

Guide kan hoppe litt med avstandstalet før du kjem nærmare og den viser inntil tre skredtatte på skjermen. Du følgjer vanleg søk inn til den første skredtatte og kan «flagge ut» og gå vidare til den neste skredtatte.

Scan-funksjonen er unik for Guide og eit svært bra supplement til «flag». Ved å holde inne scan-knappen vil sendar/mottakaren vise deg kor mange skredtatte som er innanfor 5 meter, 20 meter og 60 meter.

I komplekse situasjonar hjelper deg med å danne deg eit bilete over situasjonen og korleis dei skredtatte ligg. Du kan bruke «flag»-knappen for å bla mellom dei ulike skredtatte. rangert frå nærast til lengst vekk og få retningsvisning og avstandstal.

Redningssend/tilbake til send

Som standard er denne funksjonen deaktivert, men kan slås på i Pieps app-en. Då er den både tid- og rørslestyrt.

Forstyrringar

Black Diamond Guide viser ikkje forstyrringar frå naudnett, smarttelefonar mm. Eit stort konkurransefortrinn. Det er likevel viktig å vere klar over at forstyrringar kan gå ut over kvaliteten i søket og ein bør likevel halde all anna elektronikk så langt unna som praktisk mogleg.

Men om du kjem nær anna elektronikk vil det altså ikkje bli vist avstandstal og pilar som hos dei andre modellane eg har testa.

I brukarmanualen vert det tilrådd å ha minimum 50 cm avstand til elektroniske apparat i søk og 20 cm i send.

VURDERING
SØK ETTER EIN
SØK ETTER FLEIRE / UTFLAGGING
REKKEVIDDE
SKJERMING MOT FORSTYRRING
TOTALT
PLUSS

Viser ikkje forstyrring!

Rask

Vibrerer når du får inn første signal frå skredtatt

TX600-modus

MINUS

Svakt baklys

Skyveknappen

Allerede abonnent? Logg inn her

Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

Alle abonnement gir full tilgang til hele vårt digitale univers. Det inkluderer UTE,

Terrengsykkel, Fri Flyt, Klatring, Landevei og Jeger sine nettsider, app og e-magasin.

1 måned digitalt
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Fri Flyt
Mest verdi
3 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
2 papirutgaver av Fri Flyt
Mest verdi
12 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
8 papirutgaver av Fri Flyt
Mest verdi
Betal smartere med Klarna.

Abonnementene fornyes automatisk og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper.

Utemagasinet.no er friluftsfolkets nettsted. Gjennom grundige utstyrstester, turreportasjer, og intervjuer med aktuelle friluftsprofiler får du inspirasjon og tips til dine egne turer.

Les mer om våre abonnement

Har du spørsmål?

Vi svarer raskt på mail.