«Flag»-knappen er lett synleg framme på sendar/mottakaren Arva Evo 5.

Det er ein integrert knapp på sjølve skyveknappen som låser på send og som må haldast inne når du skyv til mottak eller av.