Mange steder begynner det å bli irriterende langt å gå på beina i kratt og lyng før du kommer til snø og kan spenne på deg ski. Andre ganger må du hoppe fra snøflekk til snøflekk for å unngå lyng i klisteret på fjellskia.

Men akkurat når du tror skisesongen er over, da dukker det opp enda flere muligheter; de vinterstengte fjellovergangene. Ta-ta!