Axio har ein av/på-knapp på eine sida.

Flag-knappen under skjermen er også ei «joystick» som du kan bla opp/ned og sidevegs i menyar eller mellom symbol på ulike skredtatte.