Det finnes mange artikler om fantastisk skikjøring i Lofoten. Vi ville sjekke om det var mulig å holde seg innenfor komfortsonen, uten at vi måtte ta ta altfor høy risiko. 

Det er fort å få inntrykk av at Lofoten med ski kun er for de ekstreme, de som er villig til å ta stor risiko for å få kjøre ski i slike omgivelser, men er det virkelig slik?