Opp: Følg uthogget trase i forlengelse av veien et par hundremeter. Drei deretter mer mot Ø og finn beste vei oppover gjennom skogen der trærne ikke står så veldig tett.

Ofte er det spor å følge. Over skoggrensen er det bare å legge det beste og mest hensiktsmessige sporet og bruke terrenget best mulig.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.

Vær obs på små områder med bratthet 30 grader + og brattere.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Kåfjord og Lyngen her

  • Trygg topptur: Dette er et fjell der man kan legge et sporvalg som er 100% skredsikkert. 

  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge de beste sporvalg. Se hvor den beste snøen har lagt seg.

  • Fare: Menneskelige faktorer; det finnes en brattere nedkjøringsvariant; f.eks direkte fra varden. Når kan du kjøre den? Vær obs på skavler på toppflaten mot NØ som kan knekke! Ikke gå for nært kanten. Det har falt folk utfor og omkommet her!!