Selve botnen som har gitt navnet til fjellet er godt skjermet for vær fra nord, øst og vest og holder lenge på snøen.

Opp: Fra parkeringsplassens nordende, går du omtrent 100 meter nordover til du kommer til en bro som krysser Skorgedalselva.

Gå over denne og følg østsiden av Fuglehaugen. Ta sikte på åpne parti i bjørkeskogen på østsiden av elva fra Smørbotnen.

Over tregrensa holder du jevn stigning langs østsiden av botnen og videre opp i skaret mellom de to høyeste toppene.

Deretter langs ryggformasjonen til Østtoppen. Det er bratt på sidene rundt toppen. 

Ned: Nedkjøringen følger omtrent samme vei som oppstigningen.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Romsdalen her

  • Trygg topptur: Slakt terreng hele veien til topps.

  • Læringpunkt: Hvordan snøforholdene varierer etter hvor vinden har tatt. Ofte bedre snø inne i botnen enn ute på flankene. 

  • Fare: Vær oppmerksom på smeltehull i det myrlendte terrenget langs østsiden av elva, særlig tidlig på vinteren. Skavler på østsiden og nordsiden av toppen.