Opp 1.2.1  Normalveien   

Fra parkeringsplassens nordvestre hjørne går du over flate (myr), nord for Kjerringhaugen. Kryss opp bjørkeskogen og rundt på sørsiden av topp 588 moh. Herfra følges svak ryggformasjon til Skarvens sørlige fortopp. Videre følges ryggen til topps.

Tid: Kort 2-4 timer. 

Høydemetre: 750 høydemeter

Bratteste parti: 28 grader. 700 moh – 740 moh  

Faremomenter: Ikke kryss østflanken under Skarvens fortopp. Dette er et av få områder på denne siden av fjellet som kan være skredutsatt.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Her finner du flere toppturer i Romsdalen

Ned 1.2.2 NM-løypa / E1 / GV

Traseen fra NM i utfor i 1940 er fortsatt den mest populære nedfarten fra toppen. I dag er dette også traseen til det årlige Skarvenrennet. Det er vanlig å kjøre rett ned den flotte flanken til Skarvebotn. Videre er det fin skogskjøring tilbake til parkeringen.

Når: Desember - april

Faremomenter: Skred: Den bratteste delen av flanken sørøst for toppen er skredutsatt etter vær fra           nordvest og ved høy soloppvarming.

Himmelretning: Sørøst

Høydemetre: 750 høydemeter

Bratteste parti: 33 grader, 100 høydemeter. (1020 moh – 920 moh) 30 grader, 80 høydemeter. (740 moh – 660 moh)

Tips: Turen er fin gjennom hele vinteren, spesielt rett etter snøfall. Dersom det er gjennom slagsføre i sørøstflanken, kan det være jevnere, vindpakket snø på ryggformasjonen fra oppturen. Snøen er ofte minst vindpåvirket innerst i Skarvebotnen. 

Vanskelighetsgrad: utfordrende

Skarven-Toppturer-i-Romsdalen-2
OPP TIL SKARVEN: Fra sørtoppen åpner landskapet seg mot vest med et flott utsyn. Foto: Halvor Hagen

Ned 1.2.3 Vasslia direkte / E3 / MV

Dette er en bratt og krevende linje fra toppen og rett ned til Selsetervatnet. Ruta følger i hovedtrekk ryggformasjonen nord for den tydelige topprenna og kan by på variert kjøring i terreng som krever full oppmerksomhet. En klassiker for dyktige brattkjøringsentusiaster som vet å velge rette snøforhold!

Fra toppvarden kjører du mot nord langs ryggen som danner toppen. Når det bratner til, vil du tydelig se topprenna. Vasslia direkte følger i venstreflanken til topprenna.

Etter hvert blir det en mer tydelig rygg. På omtrent 950 moh er et klippeparti som er  fremtredende når det er lite snø. Dette forseres vanligvis ved et eller flere korte drop.

Alternativt kan du kjøre rundt på bratt snø. Videre åpner terrenget seg og byr på en flott flanke siste stykket ned til Selsetervatnet. Staking tilbake til parkering.

Når: Februar - april

Faremomenter: Skred: Snøen i Topprenna løsner med jevne mellomrom og danner den store raskjeglen i bunnen. Selv om ruta stort sett følger ryggformasjonen til siden for Topprenna, går den i skredutsatt terreng og forutsetter helt stabile snøforhold for å kjøres. Utglidning. Det er farlig å skli ut, spesielt i toppen.

Himmelretning: Øst

Høydemetre: 700 høydemeter

Bratteste parti: 40 – 42 grader, 450 høydemeter. (1020 moh – 570 moh) 45 grader passasje.

Tips: Ruta er så bratt at den krever god styresnø som også skal sitte fast. Det er derfor vanligst å kjøre denne ruta på soltint vårsnø når det er lettere å forutsi snøkvaliteten. 

Man kan også få gode forhold midtvinters (gjerne etter mindre snøfall på stabilt underlag uten vindpåvirkning) men da er det vanskeligere å vurdere skredfaren. Sjekk at du finner en farbar vei gjennom klippebåndet mens du står nede på parkeringen.

Skal du kjøre linja på tørr vintersnø, kreves det at du er der til rett tid for å få trygge forhold – snu om du er usikker. Topprenna er også en fin skilinje, men den er en del mer skredutsatt og har mindre variert kjøring enn ryggen ved siden av.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Ned 1.2.4 Østflanken / E2 / V

Østflanken er et snillere alternativ til Vasslia direkte som følger flanken litt lengre nord.

Fra toppen følger du nordryggen forbi starten på Vasslia direkte og videre ned til flaten mot Litleskarven (ofte hardt). Herfra gir østflanken jevn, bratt kjøring ned til Selsetervatnet. Det er mulig å velge små konkave eller konvekse formasjoner i terrenget, alt etter som hva som gir best snø og trygghet i forhold til skred. Ca 1,5 km flatt terreng tilbake til parkeringen.

Når: Mars - April

Faremomenter: Skred. Vær særlig oppmerksom på snøen de øverste 200 meterne. Unngå denne nedfarten etter store snøfall og vindpåvirkning fra nordvest. Sent på vinteren kan det gå store vårsnøskred her.

Himmelretning: Øst

Lengde nedkjøring: 150 m + 550 m

Bratteste parti: 35 – 40 grader 300 meter (880 moh – 580 moh)

Tips: Nedkjøringen kan være fin på formiddager med soltint vårsnø etter en kald natt.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

skikjøring Skarven-Toppturer-i-Romsdalen
FINT TERRENG: Det er mye bra skogskjøring i Skorgedalen med variasjon i bratthet og lekent terreng. Foto: Halvor Hagen

Se samleartikkel med flere toppturer i Skorgedalen og Nysetra