Legg ruta langs nordsiden av elva oppover Bjørndalen. Her er det rundt 30 grader på det bratteste. Bruk terrenget til legg det best mulige sporvalg.

Når det flater litt ut er det bare å dreie inn Vassdalsskaret. Før du når høyeste punkt i skaret dreier du mot NØ og legger sporet opp mot toppen.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Kåfjord og Lyngen.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp.

  • Trygg topptur: I utgangspunktet mulig og legge et 100% trygt sporvalg.

  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Elvedaler er en typisk terrengfelle. Sporvalg i forhold til utløpsområder på sørsiden av Rundhaugen

  • Fare: Ikke komme for langt over mot elvedalen der det er brattere.