Men sjekk gjerne med folk i husene i nærheten at det er ok. Når det flater ut like før Storvatnet legegr man sporet mot øst, krysser elv ved passende sted og fortsetter videre opp gjennom glissen skog.

Over skoggrensa følger man vestryggen oppover og bruker terrenget og terrengformasjoner for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor til toppunktet.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Lyngsalpene og Kåfjord.

Ned: Sikreste alternativ er å følge samme rute ned igjen.

  • Trygg topptur: Her er mye spennende mikro terreng der man må jobbe litt med rutevalg. 

  • Læringspunkt: Terrengvurderinger. Jobbe med de gode sporlegginger i forhold til å bruke terrenget best mulig.

  • Fare: Fra 400 moh. og videre oppover finnes det en del steder med mindre enkeltheng som har bratthet på 35-40 grader. Kan også være lett å rote seg litt bort i skogen på vei ned der det er partier/områder som har bratthet på 40-45 grader.