Men sjekk gjerne med folk i husene i nærheten at det er ok. Når du nærmer deg Storvatnet legger man så et gjennomtenkt spor vestover og oppover etter eget behag og tar sikte mot toppen. Siste delen tar man seg opp fra S-SV.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner. Men vær obs ikke å rote deg bort i skogen.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Lyngsalpene og Kåfjord her

  • Trygg topptur: Her kan man legge et 100% skredtrygt spor.

  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Litt mikroterreng med bratthet 35-32 grader som kan være spennende å diskutere rutevalg rundt.

  • Fare: Ikke gå for langt ut S siden av toppflaten. Kan også være lett å rote seg litt bort i skogen på vei ned der det er partier/områder som har bratthet på 40-45 grader.