Like før høyspentledningen krysser veien, tar du opp bjørkeskogen og følger letteste vei lans en av ryggformasjonene som strekker seg østover.

Ved Hurrungvatnet følger du slakeste vei opp vestsiden (ca 30 grader) og deretter slakere mot toppen. 

Ned: Fra toppen følges vestflanken tilbake til Venjedalssetrene. Flanken kan være stedvis avblåst, så det kan stikke opp stein. Vær oppmerksom på stein i terrenget.

  • Trygg topptur: Hele ruta kan gås i terreng under 30 grader.

  • Læringspunkt: Vurdere utløpssoner.

  • Fare: Dersom det er høy skredfare bør du være oppmerksom på leheng i sidene over Hurrungvatnet. Stein under snøen i Vestflanken.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Romsdalen her