Avhengig av årstid og forhold kan elva være islagt og det vil da etter hvert være mest hensiktsmessig å følge denne oppover.

Alternativet er etter en kilometer fra Furuflaten å krysse over ei bru til nordsiden av dalen og følge denne oppover da det er enklere å gå her.

Mest sannsynlig er det et spor av en eller annen sort å følge. Oppe ved Varas er det tid for å begynne oppstigningen.

Ruta legges nå oppover med kurs mot selve toppunktet på kartet. Mellom 7-800 moh. er det et litt bratt renneparti som lettest kan omgås på vestsiden.

Deretter er det bare å legge et gjennomtenkt sporet etter behov oppover ei brei snøflate.

Vær obs på at mellom 1250-1400 moh. er det partier med bratthet på 35-40 grader. Nesten oppe flater det ut og det er på tide å begynne å skue etter varden på høyeste punkt.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp.

  • Trygg topptur: Spennende vegvalgs utfordringer i hovedhenget der, det er partier med bratthet 35-40 grader, men som kan omgås.

  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Snøfordeling i terrenget i forhold til å finne den beste skikjøring. Om potensielle utløpsområder.

  • Fare: I korte passasjer i topphenget kan man komme inn i terreng med bratthet på 30-35 grader. Viktig med gode sporvalg.

Sjekk ut flere flotte toppturer i Lyngen og Kåfjord her