Vigdalsstølen er en DNT-hytte som anbefales for den som vil overnatte ute i terrenget. 

Opp: Følg først den bratte veien østover dalen og passér Vårstølen før du slipper deg ned på myra som leder østover mot Vigdalsstølen.

Gå nordover i åpninger i skogen etter en bratt bakke rett etter myra og fortsett mot de nordligste stølshusene. Finn så en åpen rygg litt vest som leder seg gjennom stadig åpnere småskog nordvestover på fjellet.

På rundt 980 meter over havet holder du draget mot nordøst og så mot nordvest for å gå slakeste vei opp. Videre er det jevnt 25 grader bratt, dersom du klarer å omgå enkelte brattere heng som er over 30 grader bratte.

På vel 1300 moh flater det ut mot den store toppvarden. 

Ned: Langs ruta du gikk opp er det mange mulige linjer. Vær oppmerksom på at en del veivalg kan føre deg ut i terreng som er brattere enn 30 grader. Beregn litt tid for å gå ut igjen dalen.

  • Trygg topptur: Ved riktig veivalg går hele ruta i terreng som er under 30 grader bratt. 

  • Læringpunkt: Hvordan vind og sol omdanner snøen. 

  • Fare: Unøyaktig veivalg kan føre deg ut i skredterreng. Utløpssone opp fra Vigdalsstølen.

Sjekk ut flere fine toppturer i Sogn og Jølster her