Det er ikke nødvendigvis det første du oppsøker – en blaut og tung myr, som gir deg alt annet enn lette steg.

Fordelene er likevel mange, mener Carl Godager Kaas og peker på ekstrem treningseffekt og skadeforebygging som to viktige punkter.