Filmen ligger lenger ned i saken.

Programleder og løpsekspert Carl Godager Kaas tar tak i det aller viktigste når det kommer til løping. I denne episoden av Født til å løpe skal vi nemlig lære oss god løpsteknikk. Gjennom fire ulikheter og fire likheter mellom det å løpe i terreng og asfalt eller grus går han gjennom temaet steg for steg. Med god teknikk unngår du unødvendige skader, dessuten er det helt avgjørende for fremdriften.