Som leserne er kjent med, ble tidsskriftet «mestre fjellet» gitt ut av Norges Høgfjellsskole fra 1968 til århundreskiftet, som et hjelpemiddel i bestrebelsene for å vinne venner for fri natur. Et halvt århundre senere kan det synes gåtefullt at initiativtakeren oppga en karriere i mikrobiologi og biokjemi for å bli kroppsarbeider i høgfjellet. Mer gåtefullt er det ikke enn at gjenreisningen av Norge etter 2. verdenskrig ble finansiert med eksport av aluminium som ble konkurransedyktig på det internasjonale markedet med kraft fra anlegg i landet som det stiger frem. Tindebestigere var ikke alene om å fortvile over ødeleggelsene av fri fjellnatur, men det intime forholdet som utøving av tindenes friluftsliv åpnet for, mobiliserte oss til forsvar for det vi hadde kjært. 

Høgfjellsskolen fikk en flyvende start etter etableringen i 1967 med «ulykkespåsken» samme år, da 16 personer omkom. I tillegg til våre åpne kurs kom vi også i gang med kurs for lærer- og lederutdanning (Krigsskolen og NIH i 1968). De følgende årene ble vinterfriluftsliv etter vårt mønster innslag i all lærerutdanning og alle skoleslag. Etter mange katastrofeskred i disse årene, bidro vi med vår kyndighet i snøkjennskap i hjelpekorpsene.