«For meg finnes det bare en mer tiltalende måte å ferdes på enn med hest: Vandring til fots», skriver Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) i Kunsten å vandre.

Hans begeistring for vandring åpnet for besøk i Alpenes uveisomme daler. Her ble han kjent med fjellfolk som hadde valgt å leve avskjermet fra 1700-tallets industrialisering i Europas storbyer.