Selv om ordet filosofi ikke lett vekker begeistring blant nordmenn flest, ble betegnelsen øko-filosofi tatt imot med velvilje på 1970-tallet. Forklaringen er nok at dette tankemønsteret satte ord på og formulerte løsninger på saker som folk var opptatt av:

Motstand mot den hensynsløse kraftutbyggingen i fjellheimen vår, protest mot en skremmende forurensning av luft og vann – og ikke minst trusselen om medlemskap i Det europeiske Fellesmarked (EF, nå EU).