Anbefalt akkompagnement til teksten: Take the A-Train (Ellington/Strayhorn)

Fra 1974 til 2007 var jeg Røde Kors-delegat til Den internasjonale Fjellredningskommisjonen. De første årene var det ingen som stusset, men etterhvert ble vi møtt med undring. Dere tar  toget, men det er da en langdryg og kostbar reisemåte fra fjerne Norge!? Det var det.