Forskningsrådets «brukerstyrte innovasjonsarena» (BIA) satser millioner av våre skattepenger på «elektronisk infrastruktur» for en «løpestige» som skal gjøre det mulig å «konkurrere med venner for å se hvem som raskest kan løpe etter lysharen på vei opp fjellveggen».

Innovasjonen skal også gjøre det mulig «å bevege deg oppover på natten ved å følge en opplyst sti». Prosjektet «vil etablere en elektronisk infrastruktur og en programvarepakke som muliggjør integrasjon mellom bruker og anlegg for å heve brukeropplevelsen», skriver sivilingeniør Mads Iddberg på SINTEF-blogg den 14/2/22.