Det beviser en søknad fra event-selskapet Sigdal Aktiv til et kommunalt fond om en bevilgning på 880.000 kroner til delfinansiering av jernveien som budsjetteres med 4.400.500 kroner. 

Den 4. oktober omtalte Norsk Klatring prosjektet på sine nettsider.