Skogbrannene har herjet verden rundt i år igjen – en påminnelse om hvordan vi siden den industrielle revolusjonen for et par hundre år siden har overforbrukt kull og olje som energikilder.

Men historien forteller oss at skogbranner ikke er et moderne fenomen. Det hører til i den frie naturens mangfold av fornyelsesprosesser.